Visa resursen Azure Arc data Controller i Azure PortalView Azure Arc data controller resource in Azure portal

När du har gjort dina första mått eller loggar överför till Azure eller Uppladdad användningkan du se att den Azure Arc data Controller-resurs som har skapats i Azure i Azure Portal.Once you have done your first metrics or logs upload to Azure or uploaded usage, you will be able to see that the Azure Arc data controller resource that is created in Azure in the Azure portal.

Öppna Azure Portal med hjälp av den särskilda URL: en: https://portal.azure.com .Open the Azure portal using the special URL: https://portal.azure.com.

Sök efter din data enhet efter namn i Sök fältet och klicka på den.Search for your data controller by name in the search bar and click on it.