Översikt över Azure Functions HTTP-utlösare och bindningar

Azure Functions kan anropas via HTTP-begäranden för att bygga Server lösa API: er och svara på Webhooks.

Action Typ
Köra en funktion från en HTTP-begäran Utlösare
Returnera ett HTTP-svar från en funktion Utgående bindning

Koden i den här artikeln använder .NET Core-syntaxen som standard, som används i functions version 2. x och högre. Information om syntaxen för 1. x finns i mallarna för 1. x-funktioner.

Lägg till i functions-appen

Functions 2.x och senare

Om du arbetar med utlösaren och bindningarna måste du referera till rätt paket. NuGet-paketet används för .NET-klass bibliotek medan tilläggs paketet används för alla andra program typer.

Språk Lägg till efter... Kommentarer
C# Installera [NuGet-paketet], version 3. x
C#-skript, Java, Java Script, python, PowerShell [Tilläggs paketet] registreras Tillägget Azure-verktyg rekommenderas för användning med Visual Studio Code.
C#-skript (endast online i Azure Portal) Lägga till en bindning Om du vill uppdatera befintliga bindnings tillägg utan att behöva publicera om din Function-app, se Uppdatera dina tillägg.

Functions 1.x

Functions 1. x-appar har automatiskt en referens till Microsoft. Azure. WebJobs NuGet-paketet, version 2. x.

Nästa steg