Åtkomstkontroll

Åtkomstkontroll i arbetsböcker refererar till två saker:

  • Åtkomst krävs för att läsa data i en arbetsbok. Den här åtkomsten styrs av Azure-standardroller på de resurser som används i arbetsboken. Arbetsböcker anger eller konfigurerar inte åtkomst till dessa resurser. Användare får vanligtvis den här åtkomsten till dessa resurser med hjälp av rollen Övervakningsläsare på dessa resurser.

  • Åtkomst krävs för att spara arbetsböcker

    • Att spara arbetsböcker kräver skrivbehörighet i en resursgrupp för att spara arbetsboken. Dessa behörigheter anges vanligtvis av rollen Övervakningsdeltagare, men kan också anges via rollen Arbetsboksdeltagare.

Övervakningsläsare innehåller vanliga /läsbehörigheter som används av övervakningsverktyg (inklusive arbetsböcker) för att läsa data från resurser.

Övervakningsdeltagare omfattar allmänna /write behörigheter som används av olika övervakningsverktyg för att spara objekt (inklusive behörighet att spara delade workbooks/write arbetsböcker). "Arbetsboksdeltagare" lägger till behörigheter för "arbetsböcker/skrivning" i ett objekt för att spara delade arbetsböcker.

För anpassade roller:

Lägg microsoft.insights/workbooks/write till för att spara arbetsböcker. Mer information finns i rollen Arbetsboksdeltagare.

Nästa steg

  • Kom igång och lär dig mer om arbetsböcker med många omfattande visualiseringsalternativ.