Innehållsreferens SQL Azure SQL Managed Instance

GÄLLER FÖR: Azure SQL Managed Instance

I den här artikeln hittar du en innehållsreferens till olika guider, skript och förklaringar som hjälper dig att hantera och konfigurera Azure SQL Managed Instance.

Läsa in data

Konfiguration av nätverk

Funktionskonfiguration

Övervakning och justering

Utökade händelser

Aviseringar

Operations

Utveckla program

Utforma program

Utforma SaaS-program för flera innehavare

Nästa steg

Kom igång genom att distribuera SQL Managed Instance.