Content Moderator-dokumentation

Azure Content Moderator API är en kognitiv tjänst som kontrollerar innehåll med text, bilder och video efter material som är potentiellt stötande, riskfyllt eller på annat sätt oönskat. När sådant material hittas tillämpar tjänsten lämplig etiketter (flaggor) på innehållet. Appen kan sedan hantera flaggat innehåll för att uppfylla krav eller upprätthålla den avsedda miljön för användare.

Snabbstarter på 5 minuter

Lär dig hur du kommer igång med Content Moderator genom att välja en länk .

column 2column 3column 4
Analysera textinnehåll
Analysera avbildningsinnehåll

Steg för steg-självstudier

Lär dig hur du utvecklar program med hjälp av Content Moderator:

Exempel

Hitta exempel för API:er för Content Moderator:

Referens