Referensguide för REST API för dokumentöversättning

Dokumentöversättning är en molnbaserad funktion i Azure Translator-tjänsten och ingår i Azure Cognitive Service-familjen med REST API:er. API:et för dokumentöversättning översätter dokument över alla språk och dialekter som stöds samtidigt som dokumentstrukturen och dataformatet bevaras. De tillgängliga metoderna visas i tabellen nedan:

Förfrågan Beskrivning
Hämta dokumentformat som stöds Den här metoden returnerar en lista över dokumentformat som stöds.
Hämta ordlisteformat som stöds Den här metoden returnerar en lista över ordlisteformat som stöds.
Hämta lagringskällor som stöds Den här metoden returnerar en lista över lagringskällor/alternativ som stöds.
Starta översättning (POST) Den här metoden startar ett dokumentöversättningsjobb.
Hämta dokumentstatus Den här metoden returnerar status för alla dokument i ett översättningsjobb.
Hämta dokumentstatus Den här metoden returnerar status för ett specifikt dokument i ett jobb.
Hämta översättningsstatus Den här metoden returnerar en lista över alla översättningsbegäranden som skickats av en användare och status för varje begäran.
Hämta översättningsstatus Den här metoden returnerar en sammanfattning av statusen för en specifik begäran om dokumentöversättning. Den innehåller den övergripande begärandestatusen och status för dokument som översätts som en del av begäran.
Avbryt översättning (DELETE) Den här metoden avbryter en dokumentöversättning som för närvarande bearbetas eller ställs i kö.