IS_STRING (Azure Cosmos DB)

GÄLLER FÖR: SQL API

Returnerar ett booleskt värde som anger om typen av det angivna uttrycket är en sträng.

Syntax

IS_STRING(<expr>) 

Argument

Uttryck
Är ett uttryck.

Returtyper

Returnerar ett booleskt uttryck.

Exempel

I följande exempel kontrolleras objekt av booleska JSON-, tal-, sträng-, null-, objekt-, matris- och odefinierade typer med hjälp av IS_STRING funktionen .

SELECT  
    IS_STRING(true) AS isStr1,  
    IS_STRING(1) AS isStr2, 
    IS_STRING("value") AS isStr3,  
    IS_STRING(null) AS isStr4, 
    IS_STRING({prop: "value"}) AS isStr5,  
    IS_STRING([1, 2, 3]) AS isStr6, 
    IS_STRING({prop: "value"}.prop2) AS isStr7 

Här är resultatuppsättningen.

[{"isStr1":false,"isStr2":false,"isStr3":true,"isStr4":false,"isStr5":false,"isStr6":false,"isStr7":false}] 

Kommentarer

Den här systemfunktionen kan dra nytta av ett intervallindex.

Nästa steg