Avbryta din Azure-prenumeration

Du kan avsluta din Azure-prenumeration i Microsoft Azure-portalen om du inte längre behöver den.

Även om det inte krävs rekommenderar Microsoft att du vidtar följande åtgärder innan du avbryter din prenumeration:

 • Säkerhetskopiera dina data. Om du till exempel lagrar data i Azure Storage eller SQL kan du ladda ned en kopia. Om du har en virtuell dator sparar du en avbildning av den lokalt.
 • Stäng av dina tjänster. Gå till sidan resurssidan i hanteringsportalen och Stoppa eventuella virtuella datorer, program eller andra tjänster som körs.
 • Överväg att migrera dina data. Se Flytta resurser till ny resursgrupp eller prenumeration.
 • Ta bort alla resurser och alla resursgrupper.
 • Om du har anpassade roller som refererar till den här prenumerationen i AssignableScopes bör du uppdatera dessa anpassade roller för att ta bort prenumerationen. Om du försöker uppdatera en anpassad roll efter att du har avbrutit en prenumeration visas kanske ett felmeddelande. Mer information finns i Felsöka problem med anpassade roller och Anpassade roller i Azure.

Anteckning

När du har avbrutit prenumerationen får du en slutfaktura för användningsbaserad betalning som du ådragit dig under den senaste faktureringsperioden.

Om du avslutar ett betalt supportavtal för Azure debiteras du för resten av prenumerationsperioden. Mer information finns i Azure-supportplaner.

Vem kan avsluta en prenumeration?

I tabellen nedan beskrivs den behörighet som krävs för att avbryta en prenumeration.

Prenumerationstyp Vem som kan avbryta
Prenumerationer som skapas när du registrerar dig för Azure via Azure-webbplatsen. Det gäller till exempel när du registrerar dig för ett kostnadsfritt Azure-konto eller ett konto med Betala per användning-priser eller som Visual studio-prenumerant. Tjänstadministratör och prenumerationsägare
Microsoft Enterprise-avtal och Enterprise Dev/Test Tjänstadministratör och prenumerationsägare
Azure-plan och Azure-plan för DevTest Ägare av prenumerationen

En kontoadministratör utan rollen tjänstadministratör eller prenumerationsägare kan inte avbryta en Azure-prenumeration. En kontoadministratör kan dock göra sig själv till tjänstadministratör och sedan kan de avbryta en prenumeration. Mer information finns i Ändra tjänstadministratör.

Avsluta prenumeration i Azure-portalen

 1. Välj din prenumeration på prenumerationssidan i Azure-portalen.
 2. Välj den prenumeration som du vill avsluta.
 3. Välj Översikt och sedan Avbryt prenumeration. Screenshot that shows the Cancel button
 4. Följ anvisningarna och slutför annulleringen.

Anteckning

Partner kan pausa eller avbryta en prenumeration om det begärs av en kund eller i fall av utebliven betalning eller bedrägerier. Mer information finns i Pausa eller avbryta en prenumeration.

Avsluta ett supportavtal

Om du köpte ditt supportavtal på Azures webbplats eller på Azure-portalen, eller om du har ett supportavtal genom ett Microsoft-kundavtal, kan du avsluta det. Om du köpte ditt supportavtal från en Microsoft-representant eller Microsoft-partner kontaktar du representanten eller partnern för att få hjälp.

Avsluta ett supportavtal som köpts från Azure-portalen

 1. Gå till Cost Management + Billing på Azure-portalen.
 2. Leta upp och välj din plan på sidan Översikt.
 3. Välj Avbryt på sidan för supportavtal.
 4. I fönstret Avbryt support kontrollerar du att du vill avbryta och väljer Ja, avbryt.
  Screenshot showing the legacy Cancel support plan page.

Avsluta ett supportavtal för ett Microsoft-kundavtal

 1. Gå till Cost Management + Billing på Azure-portalen.
 2. Välj Återkommande avgifter under Fakturering.
 3. Välj ellipsen ( ... ) till höger om radartikeln för supportavtalet och välj Stäng av automatisk förnyelse.

Vad händer när prenumerationen har avbrutits?

När du har avbrutit stoppas faktureringen omedelbart. Det kan dock ta upp till 10 minuter innan annulleringen visas i portalen. Om du avbryter mitt i en faktureringsperiod skickar vi den sista fakturan på ditt vanliga faktureringsdatum när perioden är slut.

När du har avbrutit inaktiveras dina tjänster. Det innebär att dina virtuella datorer avallokeras, temporära IP-adresser frigörs och lagringen skrivskyddas.

När prenumerationen har avslutats väntar Microsoft 30–90 dagar innan data tas bort permanent, om du skulle behöva komma åt dem eller om du ångrar dig. Vi debiterar dig inte för att behålla dessa data. Mer information finns i Microsoft Trust Center – Så hanterar vi dina data.

Ta bort prenumerationer

Om du har en kostnadsfri utvärderingsprenumeration eller en Betala per användning-prenumeration behöver du inte vänta 90 dagar på att prenumerationen ska tas bort automatiskt. Du kan ta bort prenumerationen tre dagar efter att du har avslutat den. Alternativet Ta bort prenumeration är inte tillgängligt förrän tre dagar efter att du har avslutat din prenumeration.

 1. Vänta tre dagar efter det datum då du avslutade prenumerationen.
 2. Välj din prenumeration på prenumerationssidan på Azure-portalen.
 3. Välj den prenumeration som du vill ta bort.
 4. Välj Översikt och välj sedan Ta bort prenumeration.

Obs! Prenumerationen tas bort automatiskt 90 dagar efter att du har avbrutit den.

Ta bort andra prenumerationer

De enda prenumerationstyper som du kan ta bort manuellt är prenumerationer för kostnadsfri utvärdering och Betala per användning-prenumerationer. Alla andra prenumerationstyper tas endast bort via processen för att avbryta prenumerationen. Du kan med andra ord inte ta bort en prenumeration direkt såvida det inte är en kostnadsfri utvärderingsversion eller en Betala per användning-prenumeration. När du har avbrutit en prenumeration kan du dock skapa en Azure-supportbegäran för att be om att prenumerationen ska tas bort omedelbart.

Återaktivera en prenumeration

Om du av misstag avbryter prenumerationen med Betala per användning-priser kan du återaktivera den i Azure-portalen.

Om din prenumeration inte är en prenumeration med Betala per användning-priser kontaktar du supporten inom 90 dagar efter annulleringen för att återaktivera prenumerationen.

Varför visas inte alternativet Avsluta prenumeration i Microsoft Azure-portalen?

Du kanske inte har behörigheterna som krävs för att avsluta en prenumeration. En beskrivning av vilka som kan avsluta olika typer av prenumerationer finns i Vem kan avsluta en prenumeration?.

Hur gör jag för att ta bort mitt Azure-konto?

Jag måste ta bort mitt konto, inklusive all personlig information. Jag har redan avbrutit mina aktiva prenumerationer (kostnadsfri utvärderingsversion). Jag har inga aktiva prenumerationer och vill ta bort mitt konto helt.

 • Om du har ett Azure Active Directory-konto via din organisation kan Azure AD-administratören ta bort ditt konto. Efter detta inaktiveras dina tjänster. Det innebär att dina virtuella datorer avallokeras, temporära IP-adresser frigörs och lagringen skrivskyddas. Sammanfattningsvis: när du har avslutat prenumerationen stoppas faktureringen omedelbart.

 • Om du inte har ett Azure AD-konto via din organisation kan du avsluta och sedan ta bort dina Azure-prenumerationer, och sedan ta bort ditt kreditkort från kontot. Även om dessa åtgärder inte tar bort kontot gör de så att kontot inte kan användas längre. Du kan gå ett steg längre och även ta bort det associerade Microsoft-kontot om det inte heller används längre.

Hur gör jag för att avsluta ett Visual Studio Professional-konto?

Se artikeln Förnya och avsluta. Om du har några Visual Studio Azure-prenumerationer måste de också avslutas och tas bort.

Nästa steg

 • Om det behövs kan du återaktivera en betala per användning-prenumeration i Azure-portalen.