Dokumentation om Data Lake Analytics

Lär dig hur du använder Data Lake Analytics för att köra stordataanalysjobb som skalas för enorma datauppsättningar. Självstudier och annan dokumentation visar hur du skapar och hanterar batch-, realtids- och interaktiva analysjobb och hur du frågar med hjälp av U-SQL-språket.

Snabbstarter

Portal Visual Studio Visual Studio Code PowerShell Azure CLI 2.0

Hantera Data Lake Analytics

Portal Python Azure CLI .NET SDK Python SDK Java SDK

Referens