Övervaka Azure Data Share

Den här artikeln förklarar hur du kan övervaka dina data resurser med Azure Data Share. Som data leverantör kan du övervaka olika aspekter av dina data delnings relationer. Information som till exempel om dina data konsumenter har accepterat din inbjudan till data resursen, samt om de har skapat en resurs prenumeration och börjat använda dina data, är tillgängliga för övervakning.

Som data konsument kan du övervaka ögonblicks bilderna som har utlösts i din Azure-prenumeration.

Status för övervaka inbjudan

Visa statusen för dina inbjudningar för data delning genom att navigera till skickade resurser – > inbjudningar.

Status för inbjudan

Din inbjudan kan vara i tre lägen:

  • Väntande-data delnings mottagare har ännu inte accepterat inbjudan.
  • Godkänd – mottagaren av data delning har accepterat inbjudan.
  • Avvisad-data delnings mottagare har avvisat inbjudan.

Viktigt

Om du tar bort en inbjudan när den redan har godkänts är den inte likvärdig med att återkalla åtkomst. Om du vill stoppa framtida ögonblicks bilder från att kopieras till ditt data konsument lagrings konto måste du återkalla åtkomsten via fliken dela prenumerationer .

Övervaka resurs prenumerationer

Visa statusen för dina resurs prenumerationer genom att navigera till skickade resurser-> dela prenumerationer. Detta ger dig information om aktiva prenumerationer som skapats av dina data konsumenter när du har accepterat din inbjudan. Du kan stoppa framtida uppdateringar av din data konsument genom att välja resurs prenumerationen och välja återkalla.

Ögonblicks bilds historik

På fliken Historik i en resurs kan du se när data kopieras från dataprovidern till data konsumentens data lager. Du kan övervaka frekvens, varaktighet och status för varje ögonblicks bild.

Skärm bild som visar skickade resurser i Azure Portal.

Du kan visa mer information om varje ögonblicks bild körning genom att klicka på start datum för körning. Klicka sedan på status för varje data uppsättning för att visa mängden data som överförs, antalet filer/poster som har kopierats, varaktigheten för ögonblicks bilden, antalet virtuella kärnor som används och fel meddelandet om det finns några.

Upp till 30 dagar efter ögonblicks bilds historik visas. Om du behöver spara och se mer än 30 dagar i historiken kan du utnyttja den diagnostiska inställningen.

Diagnostisk inställning

Du kan konfigurera diagnostikinställningar för att spara loggdata eller händelser. Navigera till övervakning – > diagnostikinställningar och välj Lägg till diagnostisk inställning. Välj de logg data eller händelser som du är intresse rad av och var du vill lagra eller skicka dem.

Skärm bild som visar sidan diagnostikinställningar i Azure Portal.

Nästa steg

Lär dig mer om Azure Data Share-terminologi