Villkorlig åtkomst

Azure Databricks stöder Azure Active Directory villkorlig åtkomst, vilket gör att administratörer kan styra var och när användare tillåts logga in på Azure Databricks. Principer för villkorlig åtkomst kan till exempel begränsa inloggningen till företagets nätverk, eller så kan du kräva Multi-Factor Authentication. Mer information om villkorlig åtkomst finns i Vad är villkorlig åtkomst i Azure Active Directory.

Anteckning

Villkorlig åtkomst är endast tillgängligt i Azure AD Premium. Mer information finns i priser för Azure AD .

I den här artikeln beskrivs hur du aktiverar villkorlig åtkomst för Azure Databricks.

Krav

Du måste vara en administratör för villkorlig åtkomst eller en global administratör för din Azure Active Directory. Mer information finns i tilldela administratörs roller i Azure Active Directory .

Aktivera villkorlig åtkomst för Azure Databricks

  1. Klicka på tjänsten Azure Active Directory i Azure Portal.

  2. Klicka på villkorlig åtkomst i avsnittet säkerhet.

  3. Klicka på ny princip för att skapa en ny princip för villkorlig åtkomst.

  4. I molnapparklickar du på Välj apparoch söker sedan efter program-ID 2ff814a6-3304-4ab8-85cb-cd0e6f879c1d. Välj AzureDatabricks.

    Villkorlig åtkomst

  5. Ange de återstående inställningarna enligt din önskade konfiguration för villkorlig åtkomst. Se dokumentationen för villkorlig åtkomst för Azure AD för självstudier och mer information.