Deep learning

Det här avsnittet innehåller exempelanteckningsböcker som använder två av de populäraste djupinlärningsbiblioteken TensorFlow och PyTorch.

Eftersom djupinlärningsmodeller är data- och beräkningsintensiva kan distribuerad träning vara viktig. Det här avsnittet innehåller även information om och exempel på distribuerad djupinlärning med Horovod och spark-tensorflow-distributor.