Självstudier på 10 minuter: Komma igång med maskininlärning i Azure Databricks

Notebook-filerna i det här avsnittet illustrerar hur du använder Azure Databricks under livscykeln för maskininlärning, däribland inläsning och förberedelse av data, modellträning, justering och inferens samt distribution och hantering av modeller. De illustrerar också hur du använder maskininlärningsplattformen MLflow.

Självstudie på 10 minuter: maskininlärning med scikit-learn

Självstudie på 10 minuter: maskininlärning med MLlib

10-minuters självstudie: djupinlärning med TensorFlow Keras

10-minuters självstudie: exempel från slutpunkt till slutpunkt på träning och distribution av maskininlärningsmodeller med scikit-learn