Bygg instrument paneler med MLflow Search API

Du kan hämta agg regerings mått för dina MLflow-körningar med hjälp av Mlflow.search_runs API och visa dem på en instrument panel. Regelbundna sådana granskade mått kan ge inblick i dina framsteg och produktivitet. Du kan till exempel spåra förbättringar av ett mål mått som till exempel intäkter eller exakthet över tid, över flera körningar och/eller experiment.

Den här antecknings boken visar hur du skapar följande anpassade instrument panel med hjälp av Mlflow.search_runs API:

Instrument panel för söknings-API

Du kan antingen köra antecknings boken på dina egna experiment eller mot automatiskt genererade modeller för att experimentera.

Instrument panel som jämför MLflow kör Notebook

Hämta notebook-fil