Supportlivscykel för Databricks Runtime

Databricks släpper körningar som Beta- och GA-versioner. Databricks har stöd för GA-versioner i sex månader, såvida inte körningsversionen är:

  • En LTS-version (Long Term Support). LTS-versioner släpps var sjätte månad och stöds i två hela år.
  • En Databricks Light-körning. Lätta versioner stöds antingen 12 månader efter lanseringen eller två månader efter nästa Databricks Light-version, beroende på vilket som kommer först.

Arbetsbelastningar på körningsversioner som inte stöds kan fortsätta att köras, men de får inget Databricks-stöd eller korrigeringar.

Mer information finns i tabellerna som följer.

Supportlivscykel för Databricks Runtime versioner

Fas Garantier
Beta Serviceavtal för support är inte tillämpliga. Mer information finns i Databricks Runtime förhandsversioner.
Fullständigt stöd Större stabilitets- och säkerhetskorrigeringar är bakåtportade.

Fullständigt stöd för Databricks Runtime-versioner varar i sex månader, med undantag för
LTS-versioner (Long Term Support), som Databricks släpper var sjätte månad och har stöd för i två år.
Supporten (EOS) har avslutas Versionen stöds inte:

* Arbetsbelastningar som körs på dessa versioner får inget Databricks-stöd
* Databricks kommer inte att åtgärda bakåtportar

Versioner som stöds tillsammans med deras supportdatum publiceras på Versioner som stöds.

Versioner som inte stöds publiceras på versioner som inte stöds.
Livscykel (EOL) Databricks förbehåller sig rätten att ta bort en version helt från API:et när som helst efter att supporten upphör, utan föregående meddelande.

Supportlivscykel för Databricks Light-versioner

Fas Garantier
Beta Serviceavtal för support är inte tillämpliga. Mer information finns i Databricks Runtime förhandsversioner.
Fullständigt stöd Större stabilitets- och säkerhetskorrigeringar är bakåtportade.

Fullständigt stöd gäller antingen 12 månader efter lanseringen eller två månader efter nästa Databricks Light-version, beroende på vilket som kommer först.
Supporten (EOS) har avslutas Versionen stöds inte:

* Arbetsbelastningar som körs på dessa versioner får inget Databricks-stöd
* Databricks kommer inte att åtgärda bakåtportar

Supportdatumet är antingen 12 månader efter lanseringen eller två månader efter nästa Databricks Light-version, beroende på vilket som kommer först.
Livscykel (EOL) Databricks förbehåller sig rätten att ta bort en version helt från API:et när som helst efter att supporten upphör, utan föregående meddelande.

Anteckning

Produkter och tjänster som tillhandahålls av tredje part, inklusive de som anges i Databricks-integreringsguiden,omfattas inte av den här principen.

Information om hur du skapar Databricks-körningsversionssträngen för REST API-anrop finns i Körningsversionssträngar.