Databricks runtime-support livs cykel

Support livs cykel för Databricks Runtime versioner

Fas Garantier
Beta Support-Service avtal är inte tillämpliga. Mer information finns i Databricks runtime Preview-versioner.
Fullständigt stöd Större stabilitets-och säkerhets korrigeringar är omportade.

Fullständigt stöd för Databricks Runtime-versioner varar i sex månader, med undantag för LTS-versioner (Long term support) som Databricks har stöd för i två år.
Slut på support (EOS) Versionen stöds inte:

* Arbets belastningar som körs på dessa versioner får inget Databricks-stöd
* Databricks kommer inte Backport-korrigeringar

Versioner som stöds tillsammans med deras slut för ande support publiceras med Databricks runtime-versioner och support schema som stöds.

Versioner som inte stöds publiceras på versioner som inte stöds.
Livs längd (EOL) Databricks förbehåller sig rätten att helt ta bort en version från API: n när som helst efter att stödet har slutförts, utan föregående meddelande.

Support livs cykel för Databricks Light -versioner

Fas Garantier
Beta Support-Service avtal är inte tillämpliga. Mer information finns i Databricks runtime Preview-versioner.
Fullständigt stöd Större stabilitets-och säkerhets korrigeringar är omportade.

Fullständig support varar den lägsta av (a) 12 månader efter lanseringen eller (b) två månader efter nästa Databricks Light-mindre version.
Slut på support (EOS) Versionen stöds inte:

* Arbets belastningar som körs på dessa versioner får inget Databricks-stöd
* Databricks kommer inte Backport-korrigeringar

Slutdatumets slutdatum är den lägsta av (a) 12 månader efter lanseringen eller (b) två månader efter nästa Databricks ljus minor-version.
Livs längd (EOL) Databricks förbehåller sig rätten att helt ta bort en version från API: n när som helst efter att stödet har slutförts, utan föregående meddelande.

Anteckning

Produkter och tjänster från tredje part, inklusive integrering av partner data, omfattas inte av den här principen.

Information om hur du skapar Databricks runtime-anslutningssträngen för REST API-anrop finns i versions strängar för körnings version.