Databricks runtime för genomik

Databricks Runtime för genomik (Databricks Runtime genomik) är en version av Databricks Runtime som är optimerad för att arbeta med genomik och biomedicinsk information. Det är en komponent i Azure Databricks Unified Analytics-plattformen för genomik. Mer information om hur du utvecklar genomiks program finns i Guide för genomik.

Vad finns Databricks Runtime för genomik?

En fullständig lista över bibliotek och versioner som ingår finns i viktig information för Databricks runtime för genomik .

Krav

Databricks Runtime för genomik måste vara aktiveratpå din Azure Databricks-arbetsyta.

Skapa ett kluster med hjälp av Databricks Runtime för genomik

När du skapar ett klusterväljer du en Databricks runtime för genomiks version från list rutan Databricks runtime version.