Hemlighetshantering

Ibland måste du autentisera till externa datakällor via JDBC för att få åtkomst till data. Du kan använda hemligheter i Azure Databricks för att lagra dina autentiseringsuppgifter och referera till dem i notebook-filer och jobb i stället för att ange dina autentiseringsuppgifter direkt i en notebook-fil. Om du vill hantera hemligheter kan du använda Databricks CLI för att komma åt Secrets API 2.0.

Varning

Administratörer, hemliga skapare och användare som beviljats behörighet kan läsa Azure Databricks-hemligheter. Azure Databricks gör ett försök att redigera hemliga värden som kan visas i notebook-filer, men det går inte att hindra sådana användare från att läsa hemligheter. Mer information finns i Hemlig redigering.

Så här konfigurerar du hemligheter:

  1. Skapa en omfattning för en hemlighet. Namn på omfattningar för hemligheter är skiftlägesokänsliga.
  2. Lägg till hemligheter i omfattningen. Hemlighetsnamn är skiftlägesokänsliga.
  3. Om du har Azure Databricks Premium-prenumerationsavtalettilldelar du åtkomstkontroll till hemlighetens omfattning.

Den här guiden visar hur du utför dessa konfigurationsuppgifter och hanterar hemligheter. Mer information finns i:

I den här guiden: