SQL-referens för Databricks Runtime 5.5 LTS och 6.x

Det här är en fullständig lista över DDL- och DML-konstruktioner (Data Definition Language respektive Data Manipulation Language) som stöds i Databricks Runtime 5.5 LTS och 6.x.

Anteckning

Anteckning

Om du skriver en SQL-fråga i en SQL-anteckningsbok eller i %sql Magic Command i en notebook-fil med ett annat standardspråk kan du inte använda $ i en identifierare eftersom den tolkas som en parameter. Om du vill kommentera bort $ i SQL-kommandoceller använder du $\. Exempel: om du vill definiera identifieraren $fooskriver du den som $\foo.