Ändra tabellpartition

Lägg till partition

ALTER TABLE table_name ADD [IF NOT EXISTS]
    (PARTITION part_spec [LOCATION path], ...)

part_spec:
    : (part_col_name1=val1, part_col_name2=val2, ...)

Lägg till partitioner i tabellen, om du vill, med en anpassad plats för varje partition tillagd. Detta stöds endast för tabeller som skapats med Hive-format. Från och med Spark 2.1 stöds dock Alter Table Partitions även för tabeller som definierats med hjälp av DATASOURCE-API:et.

IF NOT EXISTS

Om de angivna partitionerna redan finns händer ingenting.

Ändra partition

ALTER TABLE table_name PARTITION part_spec RENAME TO PARTITION part_spec

part_spec:
    : (part_col_name1=val1, part_col_name2=val2, ...)

Ändra partitioneringsfältvärdena för en partition. Den här åtgärden tillåts endast för tabeller som skapats med Hive-format.

Ta bort partition

ALTER TABLE table_name DROP [IF EXISTS] (PARTITION part_spec, ...)
part_spec:
    : (part_col_name1=val1, part_col_name2=val2, ...)

Ta bort en partition från en tabell eller vy. Den här åtgärden tillåts endast för tabeller som skapats med Hive-format.

IF EXISTS

Om den angivna partitionen inte finns händer ingenting.

Ange partitionsplats

ALTER TABLE table_name PARTITION part_spec SET LOCATION path

part_spec:
    : (part_col_name1=val1, part_col_name2=val2, ...)

Ange platsen för den angivna partitionen. Det är endast tillåtet att ange platsen för enskilda partitioner för tabeller som skapats med Hive-format.