Ange

SET [-v]
SET property_key[=property_value]

Ange en egenskap, returnera värdet för en befintlig egenskap eller Visa en lista över alla befintliga egenskaper. Om ett värde anges för en befintlig egenskaps nyckel kommer det gamla värdet att åsidosättas.

-v

Skriver ut innebörden av de befintliga egenskaperna.

property_key

Ange eller returnera värdet för en enskild egenskap.