Ange

SET [-v]
SET property_key[=property_value]

Ange en egenskap, returnera värdet för en befintlig egenskap eller visa en lista över alla befintliga egenskaper. Om ett värde anges för en befintlig egenskapsnyckel åsidosätts det gamla värdet.

-v

Mata ut innebörden av de befintliga egenskaperna.

property_key

Ange eller returnera värdet för en enskild egenskap.