Trunkera tabell

TRUNCATE TABLE table_name [PARTITION part_spec]

part_spec:
  : (part_col1=value1, part_col2=value2, ...)

Ta bort alla rader från en tabell eller matchande partitioner i tabellen. Tabellen får inte vara en extern tabell eller en vy.

PARTITION

En partiell partitionsnyckel-specifikation som matchar partitioner som ska trunkeras. I Spark 2,0 stöds detta endast för tabeller som skapats med Hive-formatet. Eftersom Spark 2,1 stöds även data käll tabeller. Stöds inte för delta tabeller.