RESTORE (Delta Lake i Azure Databricks)

Viktigt

Den här funktionen finns som allmänt tillgänglig förhandsversion.

Anteckning

Tillgängligt i Databricks Runtime 7,4 och senare.

Återställer en delta tabell till ett tidigare tillstånd. Att återställa till ett tidigare versions nummer eller en tidstämpel stöds.

Syntax

RESTORE [TABLE] table_identifier[TO] <time_travel_version>

var

  • table_identifier
    • [database_name.] table_name: Ett tabell namn, eventuellt kvalificerat med ett databas namn.
    • delta.`<path-to-table>`: Platsen för en befintlig delta tabell.
<time_travel_version>  =
  TIMESTAMP AS OF <timestamp_expression> |
  VERSION AS OF <version>

Mer information om RESTORE kommandot finns i restore a delta Table.