^ (caret sign)-operator

Returnerar bitvis exklusivt OR (XOR) för expr1 och expr2 .

Syntax

expr1 ^ expr2

Argument

  • expr1: Ett heltalsuttryck av numerisk typ.
  • expr2: Ett heltalsuttryck av numerisk typ.

Returer

Resultattypen matchar den bredaste typen expr1 av och expr2 .

Exempel

> SELECT 3 ^ 5;
 6