Funktionen get_json_object

Extraherar ett JSON-objekt från path .

Syntax

get_json_object(expr, path)

Argument

  • expr: Ett STRING-uttryck som innehåller välformutformad JSON.
  • path: En STRING-literal med en välformad JSON-sökväg.

Returer

EN STRÄNG.

Om objektet inte kan hittas returneras null.

Exempel

> SELECT get_json_object('{"a":"b"}', '$.a');
 b