Funktionen hour

Returnerar timkomponenten för en tidsstämpel.

Syntax

hour(expr)

Argument

  • expr: Ett TIDSSTÄMPELuttryck.

Returer

Ett HELTAL.

Den här funktionen är en synonym för extract(HOUR FROM expr) .

Exempel

> SELECT hour('2009-07-30 12:58:59');
 12