Funktionen to_timestamp

Returnerar expr cast till en tidsstämpel med hjälp av en valfri formatering.

Syntax

to_timestamp(expr [, fmt] )

Argument

  • expr: Ett STRING-uttryck som representerar en tidsstämpel.
  • fmt: Ett valfritt format för STRING-uttryck.

Returer

ETT DATUM.

Om fmt har angetts måste den följa fmt.

Om fmt inte anges är funktionen en synonym för cast(expr AS TIMESTAMP) .

Om fmt är felaktigt eller om programmet inte resulterar i en välformerad tidsstämpel träffar ett fel i funktionen.

Anteckning

Om spark.sql.ansi.enabled är returnerar funktionen i NULL stället för ett fel för felaktiga tidsstämplar.

Exempel

> SELECT to_timestamp('2016-12-31 00:12:00');
 2016-12-31 00:12:00

> SELECT to_timestamp('2016-12-31', 'yyyy-MM-dd');
 2016-12-31 00:00:00