Funktionen try_divide

dividendReturnerar divisor dividerat med , eller NULL om divisor är 0.

Sedan:Databricks Runtime 10.0

Syntax

try_divide(dividend, divisor)

Argument

  • dividend: Ett numeriskt uttryck eller INTERVAL-uttryck.
  • divisor: Ett numeriskt uttryck.

Returer

Om både dividend och är DECIMAL blir resultatet divisor DECIMAL.

Om dividend är ett årsintervall är resultatet ett INTERVAL YEAR TO MONTH .

Om divident är ett dagsintervall blir resultatet ett INTERVAL DAY TO SECOND .

I alla andra fall, en DOUBLE.

Om divisor är 0 returnerar operatorn NULL.

Exempel

> SELECT try_divide(3, 2);
 1.5

> SELECT try_divide(2L, 2L);
 1.0

> SELECT try_divide(INTERVAL '3:15' HOUR TO MINUTE, 3);
 0 01:05:00.000000

> SELECT try_divide(3 , 0)
  NULL