ALTER GROUP

Ändrar en grupp genom att antingen lägga till eller släppa användare och grupper som medlemmar.

Anteckning

Tillgänglig i Databricks Runtime 8.3 från och med den 15 juni.

Syntax

ALTER GROUP group_name { ADD | DROP } { GROUP | USER } principal [, ...]

Parametrar

  • group_name

    Namnet på gruppen som ska ändras.

  • Främsta

    En lista över huvudnamn att lägga till eller släppa

Exempel

-- Creates a group named `group1` containing a user `user1`.
CREATE GROUP group1 WITH USER user1;

-- Alters the group and add `user1_group` as a member.
ALTER GROUP group1 ADD GROUP user1_group;

-- Alters the group and drops `user1` as a member.
ALTER GROUP group1 DROP USER user1;