DESCRIBE DATABASE

Returnerar metadata för en befintlig databas. Informationen om metadata innehåller databas namnet, databas kommentaren och databas platsen i fil systemet. Om det valfria EXTENDED alternativet anges returneras grundläggande metadatainformation tillsammans med databas egenskaperna. DATABASEOch SCHEMA är utbytbara.

Syntax

{ DESC | DESCRIBE } DATABASE [ EXTENDED ] db_name

Parametrar

 • DB_NAME: namnet på en befintlig databas eller ett befintligt schema i systemet. Om namnet inte finns genereras ett undantag.

Exempel

-- Create employees DATABASE
CREATE DATABASE employees COMMENT 'For software companies';

-- Describe employees DATABASE.
-- Returns Database Name, Description and Root location of the filesystem
-- for the employees DATABASE.
DESCRIBE DATABASE employees;
+-------------------------+-----------------------------+
|database_description_item|  database_description_value|
+-------------------------+-----------------------------+
|      Database Name|          employees|
|       Description|    For software companies|
|         Location|file:/you/Temp/employees.db |
+-------------------------+-----------------------------+

-- Create employees DATABASE
CREATE DATABASE employees COMMENT 'For software companies';

-- Alter employees database to set DBPROPERTIES
ALTER DATABASE employees SET DBPROPERTIES ('Create-by' = 'Kevin', 'Create-date' = '09/01/2019');

-- Describe employees DATABASE with EXTENDED option to return additional database properties
DESCRIBE DATABASE EXTENDED employees;
+-------------------------+---------------------------------------------+
|database_description_item|          database_description_value|
+-------------------------+---------------------------------------------+
|      Database Name|                  employees|
|       Description|            For software companies|
|         Location|        file:/you/Temp/employees.db |
|        Properties|((Create-by,kevin), (Create-date,09/01/2019))|
+-------------------------+---------------------------------------------+

-- Create deployment SCHEMA
CREATE SCHEMA deployment COMMENT 'Deployment environment';

-- Describe deployment, the DATABASE and SCHEMA are interchangeable, your meaning are the same.
DESC DATABASE deployment;
+-------------------------+------------------------------+
|database_description_item|database_description_value  |
+-------------------------+------------------------------+
|      Database Name|          deployment|
|       Description|    Deployment environment|
|         Location|file:/you/Temp/deployment.db |
+-------------------------+------------------------------+