SHOW FUNCTIONS

Returnerar listan över funktioner när du har tillämpat ett valfritt regex-mönster. Med tanke på att antalet funktioner som stöds av Spark är ganska stort är den här instruktionen tillsammans med describe-funktionen kan användas för att snabbt hitta funktionen och förstå dess användning. LIKE -satsen är valfri och stöds endast för kompatibilitet med andra system.

Syntax

SHOW [ function_kind ] FUNCTIONS [ [ LIKE ] { function_name | regex_pattern } ]

Parametrar

 • function_kind

  Namnrymden för funktionen som ska genomsökas. Giltiga namnområden är :

  • USER – söker efter funktionerna bland de användardefinierade funktionerna.
  • SYSTEM – Söker efter funktionerna bland de systemdefinierade funktionerna.
  • ALL – Söker efter funktioner bland både användar- och systemdefinierade funktioner.
 • function_name

  Ett namn på en befintlig funktion i systemet. Funktionsnamnet kan vara kan också kvalificeras med ett databasnamn. Om function_name är kvalificerat med en databas matchas funktionen från den användarangivna databasen, annars den matchas från den aktuella databasen.

  Syntax:

 • regex_pattern

  Ett mönster för reguljära uttryck som används för att filtrera resultatet av Uttalande.

  • Förutom tecknet * och fungerar mönstret som ett | reguljärt uttryck.
  • * bara matchar 0 eller fler tecken och | används för att avgränsa flera olika reguljära uttryck, något av dessa kan matcha.
  • Inledande och avslutande blanksteg trimmas i indatamönstret före bearbetningen. Mönstermatchning är inte okänslig.

Exempel

-- List a system function `trim` by searching both user defined and system
-- defined functions.
SHOW FUNCTIONS trim;
+--------+
|function|
+--------+
|  trim|
+--------+

-- List a system function `concat` by searching system defined functions.
SHOW SYSTEM FUNCTIONS concat;
+--------+
|function|
+--------+
| concat|
+--------+

-- List a qualified function `max` from database `salesdb`.
SHOW SYSTEM FUNCTIONS salesdb.max;
+--------+
|function|
+--------+
|   max|
+--------+

-- List all functions starting with `t`
SHOW FUNCTIONS LIKE 't*';
+-----------------+
|     function|
+-----------------+
|       tan|
|       tanh|
|    timestamp|
|     tinyint|
|      to_csv|
|     to_date|
|     to_json|
|   to_timestamp|
|to_unix_timestamp|
| to_utc_timestamp|
|    transform|
|  transform_keys|
| transform_values|
|    translate|
|       trim|
|      trunc|
|      typeof|
+-----------------+

-- List all functions starting with `yea` or `windo`
SHOW FUNCTIONS LIKE 'yea*|windo*';
+--------+
|function|
+--------+
| window|
|  year|
+--------+

-- Use normal regex pattern to list function names that has 4 characters
-- with `t` as the starting character.
SHOW FUNCTIONS LIKE 't[a-z][a-z][a-z]';
+--------+
|function|
+--------+
|  tanh|
|  trim|
+--------+