SHOW PARTITIONS

Visar en lista över partitioner i en tabell.

Syntax

SHOW PARTITIONS table_identifier [ partition_spec ]

Parametrar

 • table_identifier

  • [database_name.] table_name: Ett tabell namn, eventuellt kvalificerat med ett databas namn.
  • delta.`<path-to-table>`: Platsen för en befintlig delta tabell.
 • partition_spec

  En valfri parameter som anger en kommaavgränsad lista med nyckel/värde-par för partitioner. När det här alternativet anges returneras partitionerna som matchar specifikationerna.

  Syntax:PARTITION ( partition_col_name = partition_col_val [ , ... ] )

Exempel

-- create a partitioned table and insert a few rows.
USE salesdb;
CREATE TABLE customer(id INT, name STRING) PARTITIONED BY (state STRING, city STRING);
INSERT INTO customer PARTITION (state = 'CA', city = 'Fremont') VALUES (100, 'John');
INSERT INTO customer PARTITION (state = 'CA', city = 'San Jose') VALUES (200, 'Marry');
INSERT INTO customer PARTITION (state = 'AZ', city = 'Peoria') VALUES (300, 'Daniel');

-- Lists all partitions for table `customer`
SHOW PARTITIONS customer;
+----------------------+
|       partition|
+----------------------+
| state=AZ/city=Peoria|
| state=CA/city=Fremont|
|state=CA/city=San Jose|
+----------------------+

-- Lists all partitions for the qualified table `customer`
SHOW PARTITIONS salesdb.customer;
+----------------------+
|       partition|
+----------------------+
| state=AZ/city=Peoria|
| state=CA/city=Fremont|
|state=CA/city=San Jose|
+----------------------+

-- Specify a full partition spec to list specific partition
SHOW PARTITIONS customer PARTITION (state = 'CA', city = 'Fremont');
+---------------------+
|      partition|
+---------------------+
|state=CA/city=Fremont|
+---------------------+

-- Specify a partial partition spec to list the specific partitions
SHOW PARTITIONS customer PARTITION (state = 'CA');
+----------------------+
|       partition|
+----------------------+
| state=CA/city=Fremont|
|state=CA/city=San Jose|
+----------------------+

-- Specify a partial spec to list specific partition
SHOW PARTITIONS customer PARTITION (city = 'San Jose');
+----------------------+
|       partition|
+----------------------+
|state=CA/city=San Jose|
+----------------------+