DROP TABLE

Tar bort tabellen och tar bort den katalog som är kopplad till tabellen från fil systemet om tabellen inte är EXTERNAL tabell. Ett undantag utlöstes om tabellen inte finns.

Om det är en extern tabell, tas endast associerad metadatainformation bort från metaarkiv-databasen.

Syntax

DROP TABLE [ IF EXISTS ] table_identifier

Parameter

  • IF FINNS

    Om det här alternativet anges genereras inget undantag när tabellen inte finns.

  • table_identifier

    • [database_name.] table_name: Ett tabell namn, eventuellt kvalificerat med ett databas namn.
    • delta.<Sök väg till tabell> : platsen för en befintlig delta tabell.

Exempel

-- Assumes a table named `employeetable` exists.
DROP TABLE employeetable;

-- Assumes a table named `employeetable` exists in the `userdb` database
DROP TABLE userdb.employeetable;

-- Assumes a table named `employeetable` does not exist.
-- Throws exception
DROP TABLE employeetable;
Error: org.apache.spark.sql.AnalysisException: Table or view not found: employeetable;
(state=,code=0)

-- Assumes a table named `employeetable` does not exist,Try with IF EXISTS
-- this time it will not throw exception
DROP TABLE IF EXISTS employeetable;