castfunktion (Databricks SQL)

Kastar värdet till expr måldatatypen type .

Syntax

cast(expr AS type)

Argument

  • expr: Ett valbart uttryck.

Returer

Resultatet är typen type .

Följande kombinationer av datatypsutformning är giltiga:

Från Till NULL numeric STRÄNG DATE TIMESTAMP årsmånadsintervall dagsintervall BOOLEAN BINARY ARRAY KARTA STRUCT
NULL Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
numeric N Y Y N Y N N Y Y N N N
STRÄNG N Y Y Y Y Y Y Y Y N N N
DATE N Y Y Y Y N N Y N N N N
TIMESTAMP N Y Y Y Y N N Y N N N N
årsmånadsintervall N N Y N N Y N N N N N N
dagsintervall N N Y N N N Y N N N N N
BOOLEAN N Y Y N Y N N Y N N N N
BINARY N Y Y N N N N N Y N N N
ARRAY N N Y N N N N N N Y N N
KARTA N N Y N N N N N N N Y N
STRUCT N N Y N N N N N N N N Y

Exempel

> SELECT cast('10' as int);
 10