-(minustecken) en enär operator (Databricks SQL)

Returnerar det negerade värdet för expr .

Syntax

- expr

Argument

  • expr: Ett uttryck som utvärderas till ett numeriskt värde eller INTERVAL.

Returer

Resultattypen matchar argumenttypen.

För heltalsnumeriska typer kan funktionen returnera ett spillfel.

Den här funktionen är en synonym för negativ funktion (Databricks SQL).

Exempel

> SELECT -(1);
 -1

> SELECT -(cast(-32768 AS smallint));
 overflow

> SELECT -INTERVAL '5' MONTH;
 -0-5