ntilerangordningsfönstrets funktion (Databricks SQL)

Delar upp raderna för varje fönsterpartition i n buckets från 1 till högst n .

Syntax

ntile([n])

Argument

  • n: En valfri HELTalslitteral som är större än 0.

Returer

Ett HELTAL.

Standardvärdet för n är 1. Om är större än det faktiska antalet eller raderna i fönstret Måste du använda ORDER BY-satsen nn med den här funktionen.

Om ordningen inte är unik är resultatet icke-deterministiskt.

Exempel

> SELECT a, b, ntile(2) OVER (PARTITION BY a ORDER BY b) FROM VALUES ('A1', 2), ('A1', 1), ('A2', 3), ('A1', 1) tab(a, b);
 A1 1   1
 A1 1   1
 A1 2   2
 A2 3   1