to_jsonfunktion (Databricks SQL)

Returnerar en JSON-sträng med den struct som anges i expr .

Syntax

to_json(expr [, options] )

Argument

  • expr: Ett STRUCT-uttryck.
  • options: Ett valfritt MAP-literaluttryck med nycklar och värden som är STRING.

Returer

EN STRÄNG.

Se from_json funktion (Databricks SQL) för information om möjliga .

Exempel

> SELECT to_json(named_struct('a', 1, 'b', 2));
 {"a":1,"b":2}
> SELECT to_json(named_struct('time', to_timestamp('2015-08-26', 'yyyy-MM-dd')), map('timestampFormat', 'dd/MM/yyyy'));
 {"time":"26/08/2015"}
> SELECT to_json(array(named_struct('a', 1, 'b', 2)));
 [{"a":1,"b":2}]
> SELECT to_json(map('a', named_struct('b', 1)));
 {"a":{"b":1}}
> SELECT to_json(map(named_struct('a', 1),named_struct('b', 2)));
 {"[1]":{"b":2}}
> SELECT to_json(map('a', 1));
 {"a":1}
> SELECT to_json(array((map('a', 1))));
 [{"a":1}]