Event Grid-SDK:er för hantering och publicering

Event Grid tillhandahåller SDK:er som gör att du programmatiskt kan hantera dina resurser och publicera händelser.

Hanterings-SDK:er

Med SDK:er för hantering kan du skapa, uppdatera och ta bort event grid-ämnen och prenumerationer. För närvarande är följande SDK:er tillgängliga:

SDK:er för dataplan

Med SDK:er för dataplanet kan du publicera händelser i ämnen genom att autentisera, skapa händelsen och publicera asynkront till den angivna slutpunkten. De gör det också möjligt för dig att använda händelser från första part. För närvarande är följande SDK:er tillgängliga:

Programmeringsspråk SDK
.NET Senaste stabila SDK: Azure.Messaging.EventGrid

Äldre SDK: Microsoft.Azure.EventGrid

Java Senaste stabila SDK: azure-messaging-eventgrid

Äldre SDK: azure-eventgrid

Python azure-eventgrid
JavaScript @azure/eventgrid
Go Azure SDK för Go
Ruby azure_event_grid

Nästa steg