Dokumentation om Azure Blueprints-tjänsten

Med Azure Blueprints kan du distribuera och uppdatera molnmiljöer med en upprepningsbar process med sammansättningsbara artefakter som Azure Resource Manager-mallar för att tillhandahålla resurser, rollbaserade åtkomstkontroller och principer.

Snabbstarter på 5 minuter

Lär dig hur du skapar, tilldelar och hanterar skissdefinitioner i Azure.

Referens