Dokumentation om Azure Blueprint

Förenkla distributioner genom att paketera artefakter som Azure Resource Manager-mallar, Azure-kontroller för rollbaserad åtkomst (Azure RBAC) samt principer i en och samma skissdefinition.