Kända problem: Azure Health Data Services

Den här artikeln beskriver de kända problemen med Azure Health Data Services och dess olika tjänsttyper (FHIR-tjänsten, DICOM-tjänsten och MedTech-tjänsten) som sömlöst fungerar med varandra.

Se tabellen nedan för att hitta information om lösningsdatum eller möjliga lösningar. Mer information om de olika funktionsförbättringarna och felkorrigeringarna i Azure Health Data Services finns i Viktig information: Azure Health Data Services.

FHIR-tjänsten

Problem Identifierat datum Status Datum löst
Om du använder fält av tokentyp med mer än 128 tecken kan det resultera i oönskade åtgärder för att skapa, söka, uppdatera och ta bort. Maj 2022 Ingen lösning Ingen matchning
Den SQL providern gör RawResource att kolumnen i databasen sparas felaktigt. Detta inträffar i ett litet antal fall när ett tillfälligt undantag inträffar som gör att providern använder sin logik för återförsök.  April 2022 Löst #2571 Maj 2022

Nästa steg

I den här artikeln har du lärt dig om kända problem med Azure Health Data Services. Mer information om Azure Health Data Services finns i

Information om funktioner och felkorrigeringar i Azure API för FHIR finns i

FHIR® är ett registrerat varumärke som tillhör HL7 och används med tillstånd av HL7.