H264, flera bithastigheter, 4x3, SD

media services logo


Media Encoder Standard definierar en uppsättning kodningsförinställningar som du kan använda när du skapar kodningsjobb. Du kan antingen använda en preset name för att ange i vilket format du vill koda mediefilen. Eller så kan du skapa egna JSON- eller XML-baserade förinställningar (med UTF-8- eller UTF-16-kodning. Sedan skickar du den anpassade förinställningen till kodaren. En lista över alla förinställda namn som stöds av kodaren Media Encoder Standard finns i Uppgiftsförinställningar för Media Encoder Standard.

Det här avsnittet visar förinställningen H264 Multiple Bitrate 4x3 SD i XML- och JSON-format.

Den här förinställningen ger en uppsättning med 5 GOP-justerade MP4-filer, från 1600 kbps till 400 kbps och stereo-AAC-ljud. Detaljerad information om profil, bithastighet, samplingsfrekvens osv. för den här förinställningen finns i XML- eller JSON-koden som definieras nedan. Förklaringar av vad varje element i dessa förinställningar innebär och giltiga värden för varje element finns i avsnittet Media Encoder Standard schema.

Anteckning

När du Width ändrar värdena och Height mellan lager kontrollerar du att proportionerna förblir konsekventa. Exempel: 1920x1080, 1280x720, 1080x576, 640x360. Du bör inte använda en blandning av proportioner, till exempel: 1280x720, 720x480, 640x360.

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> 
<Preset xmlns:xsd="https://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.0" xmlns="https://www.windowsazure.com/media/encoding/Preset/2014/03"> 
 <Encoding> 
  <H264Video> 
   <KeyFrameInterval>00:00:02</KeyFrameInterval> 
   <H264Layers> 
    <H264Layer> 
     <Bitrate>1600</Bitrate> 
     <Width>640</Width> 
     <Height>480</Height> 
     <FrameRate>0/1</FrameRate> 
     <Profile>Auto</Profile> 
     <Level>auto</Level> 
     <BFrames>3</BFrames> 
     <ReferenceFrames>3</ReferenceFrames> 
     <Slices>0</Slices> 
     <AdaptiveBFrame>true</AdaptiveBFrame> 
     <EntropyMode>Cabac</EntropyMode> 
     <BufferWindow>00:00:05</BufferWindow> 
     <MaxBitrate>1600</MaxBitrate> 
    </H264Layer> 
    <H264Layer> 
     <Bitrate>1300</Bitrate> 
     <Width>640</Width> 
     <Height>480</Height> 
     <FrameRate>0/1</FrameRate> 
     <Profile>Auto</Profile> 
     <Level>auto</Level> 
     <BFrames>3</BFrames> 
     <ReferenceFrames>3</ReferenceFrames> 
     <Slices>0</Slices> 
     <AdaptiveBFrame>true</AdaptiveBFrame> 
     <EntropyMode>Cabac</EntropyMode> 
     <BufferWindow>00:00:05</BufferWindow> 
     <MaxBitrate>1300</MaxBitrate> 
    </H264Layer> 
    <H264Layer> 
     <Bitrate>800</Bitrate> 
     <Width>480</Width> 
     <Height>360</Height> 
     <FrameRate>0/1</FrameRate> 
     <Profile>Auto</Profile> 
     <Level>auto</Level> 
     <BFrames>3</BFrames> 
     <ReferenceFrames>3</ReferenceFrames> 
     <Slices>0</Slices> 
     <AdaptiveBFrame>true</AdaptiveBFrame> 
     <EntropyMode>Cabac</EntropyMode> 
     <BufferWindow>00:00:05</BufferWindow> 
     <MaxBitrate>800</MaxBitrate> 
    </H264Layer> 
    <H264Layer> 
     <Bitrate>600</Bitrate> 
     <Width>480</Width> 
     <Height>360</Height> 
     <FrameRate>0/1</FrameRate> 
     <Profile>Auto</Profile> 
     <Level>auto</Level> 
     <BFrames>3</BFrames> 
     <ReferenceFrames>3</ReferenceFrames> 
     <Slices>0</Slices> 
     <AdaptiveBFrame>true</AdaptiveBFrame> 
     <EntropyMode>Cabac</EntropyMode> 
     <BufferWindow>00:00:05</BufferWindow> 
     <MaxBitrate>600</MaxBitrate> 
    </H264Layer> 
    <H264Layer> 
     <Bitrate>400</Bitrate> 
     <Width>360</Width> 
     <Height>240</Height> 
     <FrameRate>0/1</FrameRate> 
     <Profile>Auto</Profile> 
     <Level>auto</Level> 
     <BFrames>3</BFrames> 
     <ReferenceFrames>3</ReferenceFrames> 
     <Slices>0</Slices> 
     <AdaptiveBFrame>true</AdaptiveBFrame> 
     <EntropyMode>Cabac</EntropyMode> 
     <BufferWindow>00:00:05</BufferWindow> 
     <MaxBitrate>400</MaxBitrate> 
    </H264Layer> 
   </H264Layers> 
   <Chapters /> 
  </H264Video> 
  <AACAudio> 
   <Profile>AACLC</Profile> 
   <Channels>2</Channels> 
   <SamplingRate>48000</SamplingRate> 
   <Bitrate>128</Bitrate> 
  </AACAudio> 
 </Encoding> 
 <Outputs> 
  <Output FileName="{Basename}_{Width}x{Height}_{VideoBitrate}.mp4"> 
   <MP4Format /> 
  </Output> 
 </Outputs> 
</Preset> 

JSON

{ 
 "Version": 1.0, 
 "Codecs": [ 
  { 
   "KeyFrameInterval": "00:00:02", 
   "H264Layers": [ 
    { 
     "Profile": "Auto", 
     "Level": "auto", 
     "Bitrate": 1600, 
     "MaxBitrate": 1600, 
     "BufferWindow": "00:00:05", 
     "Width": 640, 
     "Height": 480, 
     "BFrames": 3, 
     "ReferenceFrames": 3, 
     "AdaptiveBFrame": true, 
     "Type": "H264Layer", 
     "FrameRate": "0/1" 
    }, 
    { 
     "Profile": "Auto", 
     "Level": "auto", 
     "Bitrate": 1300, 
     "MaxBitrate": 1300, 
     "BufferWindow": "00:00:05", 
     "Width": 640, 
     "Height": 480, 
     "BFrames": 3, 
     "ReferenceFrames": 3, 
     "AdaptiveBFrame": true, 
     "Type": "H264Layer", 
     "FrameRate": "0/1" 
    }, 
    { 
     "Profile": "Auto", 
     "Level": "auto", 
     "Bitrate": 800, 
     "MaxBitrate": 800, 
     "BufferWindow": "00:00:05", 
     "Width": 480, 
     "Height": 360, 
     "BFrames": 3, 
     "ReferenceFrames": 3, 
     "AdaptiveBFrame": true, 
     "Type": "H264Layer", 
     "FrameRate": "0/1" 
    }, 
    { 
     "Profile": "Auto", 
     "Level": "auto", 
     "Bitrate": 600, 
     "MaxBitrate": 600, 
     "BufferWindow": "00:00:05", 
     "Width": 480, 
     "Height": 360, 
     "BFrames": 3, 
     "ReferenceFrames": 3, 
     "AdaptiveBFrame": true, 
     "Type": "H264Layer", 
     "FrameRate": "0/1" 
    }, 
    { 
     "Profile": "Auto", 
     "Level": "auto", 
     "Bitrate": 400, 
     "MaxBitrate": 400, 
     "BufferWindow": "00:00:05", 
     "Width": 360, 
     "Height": 240, 
     "BFrames": 3, 
     "ReferenceFrames": 3, 
     "AdaptiveBFrame": true, 
     "Type": "H264Layer", 
     "FrameRate": "0/1" 
    } 
   ], 
   "Type": "H264Video" 
  }, 
  { 
   "Profile": "AACLC", 
   "Channels": 2, 
   "SamplingRate": 48000, 
   "Bitrate": 128, 
   "Type": "AACAudio" 
  } 
 ], 
 "Outputs": [ 
  { 
   "FileName": "{Basename}_{Width}x{Height}_{VideoBitrate}.mp4", 
   "Format": { 
    "Type": "MP4Format" 
   } 
  } 
 ] 
}