Mediereserverade enheter

media services logo


Media Reserved Units (MRUs) användes tidigare för att styra kodning av samtidighet och prestanda. MRU:er används bara för följande äldre medieprocessorer som snart ska bli inaktuella. Se Azure Media Services äldre komponenter för information om tillbakadragning för dessa äldre processorer:

  • Arbetsflöde för Media Encoder Premium
  • Media Indexer V1 och V2

För alla andra medieprocessorer behöver du inte längre hantera MRU:er eller begära kvotökningar för medietjänstkonton eftersom systemet automatiskt skalas upp och ned baserat på belastning. Du ser också prestanda som är lika med eller förbättrade jämfört med användning av MRU:er.

Fakturering

Det fanns tidigare avgifter för mediereserverade enheter, men från och med den 17 april 2021 finns det inte längre några avgifter för konton som har konfiguration för mediereserverade enheter.

Skala MRU:er

I kompatibilitetssyfte kan du fortsätta att använda Azure Portal eller följande API:er för att hantera och skala MRU:er:

.NETPortalRESTJavaPHP

Som standard används dock ingen av de MRU-konfigurationer som du anger för att styra kodning av samtidighet eller prestanda. Det enda undantaget för den här konfigurationen är om du kodar med någon av följande äldre medieprocessorer: Media Encoder Premium Workflow eller Media Indexer V1.