Azure Database for PostgreSQL-dokumentation

Azure Database for PostgreSQL är en relationsdatabastjänst baserad på Postgres-databasmotorn med öppen källkod. Det är en fullständigt hanterad databas som en tjänst som kan hantera verksamhetskritiska arbetsbelastningar med förutsägbar prestanda, säkerhet, hög tillgänglighet och dynamisk skalbarhet.

Om Azure Database for PostgreSQL

Översikt

Nyheter