Utfasning av haveri beredskap mellan Kundhanterade platser (med VMM) med hjälp av Azure Site Recovery

Den här artikeln beskriver den kommande avskrivnings planen, motsvarande konsekvenser och de alternativa alternativ som är tillgängliga för kunderna i följande scenario:

DR mellan kundägda webbplatser som hanteras av System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) med Site Recovery

Viktigt

Kunderna uppmanas att vidta åtgärder för att åtgärda det tidigaste för att undvika störningar i deras miljö.

Vilka ändringar bör du förvänta dig?

 • Från och med mars 2020 får du Azure Portal meddelanden & e-postkommunikation med den kommande utfasningen av plats-till-plats-replikering av virtuella Hyper-V-datorer. Utfasningen planeras för mars 2023.

 • Om du har en befintlig konfiguration påverkas inte konfigurationen.

 • När scenarierna är inaktuella, såvida inte kunden följer de alternativa metoderna, kan de befintliga replikeringarna bli störande. Kunder kan inte Visa, hantera eller utföra några DR-relaterade åtgärder via Azure Site Recovery upplevelse i Azure Portal.

Alternativ

Nedan visas de alternativ som kunden kan välja mellan för att säkerställa att deras DR-strategi inte påverkas när scenariot är föråldrat.

Reparationssteg

Om du väljer att gå med alternativ 1 ska du köra följande steg:

 1. Inaktivera skyddet av alla virtuella datorer som är kopplade till VMMS. Använd alternativet inaktivera replikering och ta bort eller kör skripten som nämns för att se till att replikeringsinställningarna är rensade.

 2. Avregistrera alla VMM-servrar från konfiguration av plats-till-plats-replikering.

 3. Förbered Azure-resurser för att aktivera replikering av dina virtuella datorer.

 4. Förbereda lokala Hyper-V-servrar

 5. Konfigurera replikering för de virtuella datorerna i VMM-molnet

 6. Valfritt men rekommenderat: kör en Dr-granskning

Om du väljer att gå med alternativ 2 för att använda Hyper-V-replikering utför du följande steg:

 1. I skyddade objekt > replikerade objekt högerklickar du på datorn > inaktiverar replikering.

 2. I inaktivera replikering väljer du ta bort.

  Detta tar bort det replikerade objektet från Azure Site Recovery (faktureringen stoppas). Det går inte att rensa konfigurationen på den lokala virtuella datorn.

Nästa steg

Planera för utfasningen och välj ett alternativt alternativ som passar din infrastruktur och ditt företag bäst. Om du har frågor om detta kan du kontakta Microsoft Support