Dokumentation om Azure SQL Database

Azure SQL Database är en relationsdatabas-som-en-tjänst (DBaaS) som bygger på den senaste stabila versionen av Microsoft SQL Server.