Azure Storage-exempel med v12 Python-klientbibliotek

Följande tabeller ger en översikt över vår exempellagringsplats och de scenarier som beskrivs i varje exempel. Klicka på länkarna för att visa motsvarande exempelkod i GitHub.

Anteckning

De här exemplen använder det senaste Azure Storage .NET v12-biblioteket. Äldre v2.1-kod finns i Azure Storage: Komma igång med Azure Storage i Python på GitHub-lagringsplatsen.

Blobexempel

Autentisering

Blob Service

Container

Blob

Data Lake Storage Gen2-exempel

Data Lake-tjänsten

Filsystem

Katalog

Fil

Azure Files-exempel

Autentisering

Filtjänst

Filresurs

Katalog

Fil

Köexempel

Autentisering

Kötjänst

Meddelande

Tabellexempel (SDK v2.1)

Azure-kodexempelbibliotek

Om du vill visa de fullständiga Python-exempelbiblioteken går du till:

Du kan bläddra och klona GitHub-lagringsplatsen för varje bibliotek.

Kom igång-guider

Läs följande guider om du letar efter instruktioner om hur du installerar och kommer igång med Azure Storage-klientbiblioteken.

Nästa steg

För information om exempel för andra språk: