Dokumentation om StorSimple

Lär dig hur du använder Azure StorSimple, en integrerad lagringslösning som hanterar lagringsaktiviteter mellan lokala enheter på plats och lagring i Azure-molnet. Självstudier och annan dokumentationen visar hur du konfigurerar lagringshantering, platsoberoende säkerhetskopiering och katastrofåterställning.


Andra StorSimple-lösningar