Azure Compute Unit (ACU)Azure compute unit (ACU)

Konceptet för Azure Compute beräkningsenhet (ACU) är ett sätt för att jämföra prestanda för databearbetning (CPU) mellan Azure SKU: er.The concept of the Azure Compute Unit (ACU) provides a way of comparing compute (CPU) performance across Azure SKUs. På så sätt blir det lättare att identifiera vilken SKU som bäst uppfyller dina behov.This will help you easily identify which SKU is most likely to satisfy your performance needs. ACU är för närvarande standardiserat på en liten virtuell dator (Standard_A1) och är 100, och alla andra SKU:er representerar ungefär hur mycket snabbare den SKU:n kan köra ett benchmark-standardtest.ACU is currently standardized on a Small (Standard_A1) VM being 100 and all other SKUs then represent approximately how much faster that SKU can run a standard benchmark.

Viktigt

ACU är endast en riktlinje.The ACU is only a guideline. Resultatet med din arbetsbelastning kan variera.The results for your workload may vary.


SKU-familjSKU Family ACU\vCPUACU \ vCPU vCPU: CorevCPU: Core
A0A0 5050 1:11:1
A1 - A4A1 - A4 100100 1:11:1
A5 - A7A5 - A7 100100 1:11:1
A1_v2 - A8_v2A1_v2 - A8_v2 100100 1:11:1
A2m_v2 - A8m_v2A2m_v2 - A8m_v2 100100 1:11:1
A8 - A11A8 - A11 225*225* 1:11:1
D1 - D14D1 - D14 160 - 250160 - 250 1:11:1
D1_v2 - D15_v2D1_v2 - D15_v2 210 - 250*210 - 250* 1:11:1
DS1 - DS14DS1 - DS14 160 - 250160 - 250 1:11:1
DS1_v2 - DS15_v2DS1_v2 - DS15_v2 210 - 250*210 - 250* 1:11:1
D_v3D_v3 160 - 190*160 - 190* 2:1***2:1***
Ds_v3Ds_v3 160 - 190*160 - 190* 2:1***2:1***
E_v3E_v3 160 - 190*160 - 190* 2:1***2:1***
Es_v3Es_v3 160 - 190*160 - 190* 2:1***2:1***
F2s_v2 - F72s_v2F2s_v2 - F72s_v2 195 - 210*195 - 210* 2:1***2:1***
F1 - F16F1 - F16 210 - 250*210 - 250* 1:11:1
F1s - F16sF1s - F16s 210 - 250*210 - 250* 1:11:1
G1 - G5G1 - G5 180 - 240*180 - 240* 1:11:1
GS1 - GS5GS1 - GS5 180 - 240*180 - 240* 1:11:1
HH 290 - 300*290 - 300* 1:11:1
HBHB 199 - 216**199 - 216** 1:11:1
HCHC 297 - 315*297 - 315* 1:11:1
L4s - L32sL4s - L32s 180 - 240*180 - 240* 1:11:1
L8s_v2 - L80s_v2L8s_v2 - L80s_v2 150 - 175**150 - 175** 2:12:1
MM 160 - 180160 - 180 2:1***2:1***

* ACUs använder Intel® Turbo-teknik för att öka och ge högre prestanda.*ACUs use Intel® Turbo technology to increase CPU frequency and provide a performance increase. Mängden prestandaökningen kan variera beroende på virtuella datorstorlek, arbetsbelastning och andra arbetsbelastningar som körs på samma värd.The amount of the performance increase can vary based on the VM size, workload, and other workloads running on the same host.

** ACUs använder AMD® Boost teknik för att öka och ge högre prestanda.**ACUs use AMD® Boost technology to increase CPU frequency and provide a performance increase. Mängden prestandaökningen kan variera beroende på virtuella datorstorlek, arbetsbelastning och andra arbetsbelastningar som körs på samma värd.The amount of the performance increase can vary based on the VM size, workload, and other workloads running on the same host.

Hyper-threaded och kan köra kapslad virtualisering***Hyper-threaded and capable of running nested virtualization

Här finns länkar till mer information om de olika storlekarna:Here are links to more information about the different sizes: