Storlekar på virtuella datorer i HC-serienHC-series virtual machine sizes

Flera prestandatester har körts i storlekarna för HC-serien.Several performance tests have been run on HC-series sizes. Följande är några av resultaten av den här prestanda testningen.The following are some of the results of this performance testing.

ArbetsbelastningWorkload HBHB
STREAM-TriadSTREAM Triad 190 GB/s (Intel MLC AVX-512)190 GB/s (Intel MLC AVX-512)
High-Performance Linpack (HPL)High-Performance Linpack (HPL) 3520 GigaFLOPS (Rpeak), 2970 GigaFLOPS (Rmax)3520 GigaFLOPS (Rpeak), 2970 GigaFLOPS (Rmax)
RDMA-latens & bandbreddRDMA latency & bandwidth 1,05 mikrosekunder, 96,8 GB/s1.05 microseconds, 96.8 Gb/s
FIO på lokala NVMe SSDFIO on local NVMe SSD 1,3 GB/s läsningar, 900 MB/s skrivningar1.3 GB/s reads, 900 MB/s writes
IOR på 4 Azure Premium SSD (P30 Managed Disks, RAID0) * *IOR on 4 Azure Premium SSD (P30 Managed Disks, RAID0)** 780 MB/s läsningar, 780 MB/skrivningar780 MB/s reads, 780 MB/writes

MPI-svars tidMPI latency

MPI latens-test från OSU mikrobenchmark Suite körs.MPI latency test from the OSU microbenchmark suite is run. Exempel skript finns på GitHubSample scripts are on GitHub

./bin/mpirun_rsh -np 2 -hostfile ~/hostfile MV2_CPU_MAPPING=[INSERT CORE #] ./osu_latency 

MPI svars tid på Azure HC.

MPI-bandbreddMPI bandwidth

MPI för bandbredds test från OSU-mikrobenchmark Suite körs.MPI bandwidth test from the OSU microbenchmark suite is run. Exempel skript finns på GitHubSample scripts are on GitHub

./mvapich2-2.3.install/bin/mpirun_rsh -np 2 -hostfile ~/hostfile MV2_CPU_MAPPING=[INSERT CORE #] ./mvapich2-2.3/osu_benchmarks/mpi/pt2pt/osu_bw

MPI bandbredd på Azure HC.

Mellanox perftestMellanox Perftest

Mellanox perftest-paketet har många InfiniBand-test, till exempel latens (ib_send_lat) och bandbredd (ib_send_bw).The Mellanox Perftest package has many InfiniBand tests such as latency (ib_send_lat) and bandwidth (ib_send_bw). Ett exempel kommando är nedan.An example command is below.

numactl --physcpubind=[INSERT CORE #]  ib_send_lat -a

Nästa stegNext steps