Nya och planerade funktioner för Dynamics 365-portalen

I det här avsnittet beskrivs funktioner som är planerade att lanseras mellan april och september 2019. En del funktioner finns i förhandsversioner från och med februari 2019.

Den här viktiga informationen beskriver funktioner som kanske inte har getts ut än. Leveranstidslinjer och förväntade funktioner kan ändras eller utebli (mer information finns i Microsofts policy).

När en månad används i kolumnen Datum kommer funktionen att levereras någon gång under den månaden. Leveransdatumet kan vara vilken dag som helst inom den månaden, inte bara den första dagen i månaden.

En lista över de länder som Dynamics 365-affärsapparna är tillgängliga i finns i Guide för internationell tillgänglighet.

Funktion Versionstyp Datum
Förbättringar av portaldiagnostikverktyget Allmän tillgänglighet April 2019
Underhållsläge för portaler Allmän tillgänglighet April 2019
Visa externa data på portaler Allmän tillgänglighet April 2019
Power BI Embedded-stöd för portalen Allmänt tillgänglig förhandsversion April 2019
Startportal för CDS Allmänt tillgänglig förhandsversion April 2019