Tjänstleverans

Anteckning

Den här viktiga informationen beskriver funktioner som kanske inte har getts ut än. Information om när den här funktionen planeras att släppas finns i Nya och planerade funktioner för Dynamics 365 for Field Service. Leveranstidslinjer och förväntade funktioner kan ändras eller utebli (mer information finns i Microsofts policy).

Förbättrad hantering av arbetsorder för flera resurser

I och oktoberversionen 2018 stöder Field Service-programmet många scenarier med arbetsordrar för flera resurser. En incidenttyp kan till exempel ange att flera resurser krävs för att slutföra arbetet.

Förbättringar har gjorts inom personalhantering och schemaläggning av kravgrupper, så att det blir lättare att schemalägga, hantera och slutföra arbetsordrar för flera resurser.